وقتي بعد از ظهر به خيابان‌هاي شهر مي‌رويم مي بينيم كه عده اي با حيوان خانگي خود براي پياده روي بيرون آمده‌اند. وقتي از آنها مي‌پرسيم كه چرا حيوانات را براي همراهي خود انتخاب كرده اند معمولا‌مي‌گويند:<خيلي از حيوانات بدون آنكه مشكلي براي تو ايجاد كنند، مي‌توانند در كنار تو زندگي كنند، سال ها با او زندگي مي‌كني در حالي كه هيچ آزاري به تو نرسانده و همين كافي است. >
همين افراد به دليل علاقه زيادي كه به حيوان خود دارند اصلاً تصور نمي كنند كه اين حيوان مي تواند آنها را به بيماري مبتلا كند و همين موضوع موجب مي‌شود تا بر تعداد افرادي كه بر اثر بيماري‌هاي عفوني منتقله از حيوانات راهي بيمارستان شده‌اند، افزوده شود. بيماري‌هايي كه از حيوانات خانگي به انسان منتقل مي‌شوند، بسته به نوع حيوان متفاوت هستند و به شكل‌هاي گوناگوني مي‌توانند در بدن تظاهر كنند.
يكي از شايع ترين بيماري هايي كه تقريباً همه با آن آشنايي دارند، بيماري‌هاري است. اين بيماري برخلاف تصور همه كه راه انتقال آن‌را از طريق گاز گرفتن سگ مي‌دانند، از هر حيواني مي تواند منتقل شود، يعني از هر حيوان چهارپاي پستانداري حتي اسب، قاطر و خفاش. راه انتقال اين بيماري تماس بدن (تماس بزاق با زخم و يا مخاطات بدن فرد) با بزاق دهان حيواني است كه به ويروس اين بيماري آلوده شده.
لازم نيست فرد دچار گاز گرفتگي شديدي شود تا هاري بگيرد زيرا حتي ليسيدن پوست فردي كه دچار زخم شده، نيز كافي است. اين بيماري در صورت بروز 100در صد كشنده است زيرا عامل بيماري موجب عفونت مغز شده و فرد را به سرعت از پا در مي‌آورد. بسياري تصور مي كنند وقتي حيواني به هاري مبتلا مي‌شود مي‌توانند كاملاً تشخيص دهند زيرا به نظر آنها، حيوان به شدت وحشي مي‌شود، اما در بسياري از موارد حيوان بسيار سر به‌زير و مطيع شده به طوري كه موجب تعجب صاحبش مي‌شود، در اين حيوانات نيز احتمال ابتلا به هاري وجود دارد.
از اين رو توصيه مي‌شود، صاحبان اين حيوانات حتماً به برنامه واكسيناسيون حيوان خود دقت كنند زيرا جدي نگرفتن اين مهم به قيمت جانشان تمام مي شود. در صورتي كه به هر دليلي فرد مورد گزش حيواني قرار گيرد، براي اطمينان بيشتر نبايد تعلل به خرج داد و بايد هر چه سريعتر به مراكزي كه در زمينه بيماري‌هاي عفوني فعاليت دارند، مراجعه كرد نظير انستيتو پاستور. اگر به موقع فرد مراجعه كند ايمونوگلوبولين خاصي به فاصله آن هم 5 بار تزريق شده تا خطر برطرف شود اما اگر فرد دير مراجعه كرده باشد مثلاً گزش شب اتفاق افتاده و فرد فردا صبح مراجعه كند، ممكن است كار از كار بگذرد.