طبق تحقيقات مرکز سلامت ملي آمريکا، حيوانات خانگي احتمال لغزش، زمين خوردن و مجروح شدن سالمندان را افزايش مي‌دهند. به نقل از خبرگزاري فرانسه سالانه حدود 21‌هزار فرد سالمند که در اثر همين موضوع صدمه ديده‌اند، در بيمارستان‌هاي آمريکا بستري مي‌شوند.


به گفته محققان دانشکده پزشکي نيوجرسي احتمال زمين خوردن سالمندان بسيار زياد است و وقتي حيوان خانگي در خانه باشد اين احتمال سه برابر مي‌شود. داشتن حيوانات تربيت نشده که به سوي افراد مي‌پرند، در رخت‌خواب آنها يا زير صندلي مي‌خوابند يا عادت به پريدن در دست و پاي صاحب‌شان را دارند، مي‌تواند احتمال زمين خوردن سالمندان را افزايش دهد.