با سلام
همیشه در گلوی من خلط وجود دارد و نمیدانم دلیل آن چیست اگر میشود راهنماییم کنید
با تشکر