نتايج يك پژوهش اسپانيايي نشان داده است كه بيش از 60 درصد از معلمان مرد و زن با مشكلات صدا مواجه هستند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌محققان دانشگاه مالاگا وجود اختلالات صدايي در معلمان را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند تا اطلاعات آماري مشخصي را در اين زمينه بدست آورند.

به گفته محققان؛ مشاغل خاصي مثل تدريس، فشار زيادي روي تارهاي صورتي انسان وارد مي‌كنند و نياز به مقاومت بالايي در برابر خستگي صوتي دارند.

در اين پژوهش، متخصصان اسپانيايي طي سال تحصيلي 2004 تا 2005، روي 282 معلم از 51 مركز آموزشي عمومي مطالعه و تحقيق كردند.

به گزارش لتز اريز استيگما، اين تحقيقات با دو پرسشنامه انجام شد. نتايج بررسي‌ها كه در مجله «فوليا فونياتريكا لوگوپاديكا» به چاپ رسيده نشان مي‌دهد كه 7/62 درصد از معلمان زن يا مرد دچار مشكلات صدايي هستند.

پژوهشگران تاكيد كردند: معلمي شغلي است كه در آن خطر زيادي متوجه تارهاي صوتي و صداي معلمان مي‌شوند، چون صدا و حرف زدن ابزار اصلي تعامل با دانش آموزان است و زماني طولاني از آن استفاده مي‌شود.