انواع بلع
وحیده سلطانی [ آسیب شناسی گفتار و زبان ]


1. بلع طبیعی دوره کودکی :
زبان بین بالشتکهای لثه ای و فک پایین قرار گرفته و توسط انقباضات مشهود عضلات صورتی در محلش تثبیت می شود . این نوع بلع با رویش دندانهای شیری گونه ای به تدریج محو می شود .

2.بلع طبیعی کامل (بالغین ):
بلع طبیعی به وسیله ی فعالیت بسیار کم لب و گونه ها مشخص می شود و انقباض عضلات بالابرنده فک پایین موجب قرار دادن دندانها در اکلوژن می شود .

3.بلع ساده همراه با بیرون آوردن زبان :
این نوع بلع همراه با انقباضات لبها ،عضلات چانه ای و عضله بالابرنده فک پایین می باشد و همزمان با جلو آمدن زبان به داخل محل اوپن بایت دندانها در اکلوژن قرار می گیرند . در این حالت یک بلع نرمال همراه با روی هم قرار گرفتن دندانها وجود دارد ولی بیرون آمدن زبان در جهت بستن محل اوپن بایت است .

4.بلع پیچیده همراه با بیرون آوردن زبان :
این نوع بلع به صورت بلعی همراه با بیرون آوردن زبان و جدا بودن دندانها توصیف می شود . در این بیماران انقباضات عضلات لب ، صورت و چانه دیده می شود.

5.باقی ماندن بلع دوره کودکی :
این عارضه به صورت باقی ماندن بارز رفلکس بلع طبیعی ، پس از رسیدن کودک به دوره ی دندانهای دائمی توصیف شده است . در این افراد انقباضات خیلی شدید لب ها و سیستم عضلانی صورت و حتی حالتی از شکلک در آنها دیده می شود . در این حالت زبان به صورتی بسیار قوی بین دندانها در قسمت جلو ورودی هر دو طرف دهان فشار می آورد . ممکن است این بیماران صورتهای بی حالتی داشته باشند زیرا عصب هفتم در ایجاد حالت ظریف صورتی دخالتی نمی کند بلکه بیشترین عملش تثبیت وضع فک پایین در خلال بلع می باشد . این بیماران در جویدن مشکل دارند و عمل جویدن بین نوک زبان و کام صورت می گیرد .