پژوهشگران می گویند نتایج تحقیقات نشان می دهد که افراد مبتلا به آپنه انسدادی خواب د ر معرض خطر ابتلا به ناتوانی جنسی قرار دارید. آنان می گویند آپنه انسدادی حین خواب (‪ (osa‬ موجب افزایش نعوظ نیز می شود .
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، آپنه انسدادی خواب (‪ (osa‬ اختلال است که حدود ۱۸ میلیون آمریکایی که بسیاری از آنان به دلایل ناشناخته ای دچار این بیماری گشته اند و به آن مبتلا هستند.این بیماری میتواند تنفس را بیش از ۱۰ بار در هر ساعت متوقف کند. می توان دبه چشم آسیب برساند و باعث جنبش زیاد در خواب شود .
مردانی که به طور مدام نعوظ در خواب را تجربه میکنند باید در جهت حفظ عملکرد مطلوب جنسی خود سریعا اقدام کنند. بیماری خود را با کمک پزشک تشخیص داده و مراحل درمانی را در اسرع وقت شروع کنند.

علت‌ اصلی‌ آپنه‌ انسدادی‌ این‌ است‌ که‌ بافتهای‌ اطراف‌ گلو درضمن‌ خواب‌ شل‌ شده‌ و روی‌ هم‌ می‌افتند و باعث‌ انسداد میشوند. در افرادی‌ که‌ این‌ مشکل‌ را دارنداین‌ انسداد در فشار متفاوتی‌ نسبت‌ به‌ افراد نرمال‌ اتفاق‌ می‌افتد. یعنی‌ سریعتر دچار انسداد میگردند.

آپنه‌ انسدادی‌ بیشتر در افراد چاق‌ و میانسال‌ دیده‌ میشود ولی‌ در هر سنی‌ میتوان‌ این‌ مشکل‌ را دید.همچنین‌ در بچه‌ هایی‌ که‌ لوزه‌ بزرگ‌ دارند نیز آپنه‌ انسدادی‌ زیاد دیده‌ میشود. آپنه‌ مرکزی‌ بیشتر درافراد مسن‌ و در بیماران‌ قلبی‌ و همچنین‌ بیماران‌ ناشی‌ از سکته‌ مغزی‌ دیده‌ میشود.

شرح‌ حال‌ و معاینه‌ یکی‌ از بهترین‌ راههای‌ تشخیص‌ که‌ در حال‌ حاضر راه‌استاندارد تشخیص‌ و بررسی‌ خواب‌ است‌ پلی‌ سومنوگرافی‌ می‌باشد.
شخصی‌ که ‌آپنه انسدادی خواب (‪ (osa‬ دارد ممکن‌ است‌ سالها این ‌بیماری‌ را داشته‌ باشد و از مشکل‌ خود خبر نداشته‌ باشد، بلکه‌ از خواب‌ آلودگی‌ روز، خستگی‌،کاهش‌ حافظه‌ و عوارض‌ دیگر شاکی‌ باشد.

‌آپنه انسدادی خواب (‪ (osa‬ بر سلامت‌ انسان‌ تاثیر منفی میگذارد. تصور کنید کسی‌ در هر ساعت‌ مثلاً ۶۰ بار تنگی‌تنفس‌ دارد و هر حمله‌ آپنه‌ چندین‌ ثانیه‌ طول‌ میکشد، این‌ فرد در طول‌ ۸ ساعت‌ خواب‌ خود بارهادچار قطع‌ شدن‌ تنفس‌ میشود و همین‌ امر سبب‌ کاهش‌ اکسیژن‌ رسانی‌ به‌ بافتها به‌ صورت‌ مزمن‌خواهد شد که‌ میتواند در آینده‌ سبب‌ بروز انواع‌ و اقسام‌ عوارض‌ علی‌الخصوص‌ عوارض‌ قلبی‌ شود.