نگاه روان‌پزشک/دکتر علي باغبانيان/ استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران
11 راه كنارآمدن با مرده‌زايي1. در بيشتر موارد مشخص نيست چرا جنين مرده به دنيا مي‌آيد ولي بايد علت آن مشخص شود تا دوباره چنين مشكلي به وجود نيايد اما در بسياري از موارد به دليل هزينه بالاي اين عمل، والدين تمايلي به انجام آن ندارند.

2. پزشك بايد با مشخص شدن علت واقعي مرده به دنيا آمدن جنين، حتما آن را با والدين او در ميان بگذارد.

3. شوهر نبايد جمله‌هايي كه باعث ناراحتي همسرش مي‌‌شود، بيان كند. در برخي موارد مادر به دليل مرده‌زايي احساس گناه مي‌كند و خود را مقصر مي‌داند و تا مدت‌ها احساس بدي دارد. اين احساس‌هاي منفي مي‌تواند از نظر جسمي و روحي براي سلامت مادر مضر باشد.

4. اگر احتمال وجود مشكلات ديگري مانند ناسازگاري خوني يا بيماري‌هاي غدد و متابوليسم كه منجر به مرده‌زايي مي‌شوند، وجود دارد حتما بايد درمان لازم انجام شود تا از تكرار اين اتفاق پيشگيري شود.

5. در 10 درصد موارد، مادري كه فرزندش مرده به دنيا مي‌آيد، دچار افسردگي مي‌شود. مراجعه به يك روان‌پزشك مي‌تواند وضعيت روحي او را بهبود دهد و كمك موثري براي پذيرفتن اتفاق رخ‌داده باشد. در برخي از موارد نياز به دارودرماني است.

6. بايد همواره به مادر گفته شود كه هنوز فرصت دارد. خيلي از زنان پس از مرده‌زايي اضطراب شديدي پيدا مي‌كنند اما بايد بدانند كه امكان بارداري مجدد وجود دارد.

7. در صورتي كه منعي براي بارداري وجود ندارد، در اولين فرصت بعد از دوره استراحت كه پزشك مدت آن را تعيين مي‌كند، براي بارداري اقدام كنيد.

8. بهترين كمك مرد، تشويق همسرش براي مراجعه به پزشك است. صحبت‌هاي علمي پزشك مي‌تواند او را تشويق كند تا قدمي موثر براي بارداري مجدد بردارد.

9. جو به وجود آمده را تغيير دهيد. رفتن به مسافرت، تفريح و سرگرمي و حمايت عاطفي و احساس همدردي در بهبود وضعيت مادران كمك‌كننده است و باعث مي?شود از فقدان به?وجود آمده و حس بي?کفايتي رها شود.

10. مانع دخالت اطرافيان و والدين شويد. آنها را توجيه كنيد كه اين اتفاق ناخواسته بوده است. در صورت مشاهده دخالت اطرافيان با احترام از آنها بخواهيد از گفتارها يا رفتارهايي که باعث آسيب رساندن به سلامت رواني مادر مي?شود بپرهيزند.

1 1. بعضي از همکاران معتقدند زنان باردار براي كاهش فشارهاي رواني در اين دوره نيازمند مشاوره هستند. زنان اغلب در دوران بارداري دچار مشكلات و يا رفتارهاي غير سالم مانند افسردگي و اختلاف?هاي داخلي مي‌شوند كه در صورت مراجعه به متخصصان مربوطه در اكثر موارد مي‌توانند در برابر تمام اين مشكلات همزمان مقاومت كنند و اين مشورت‌هاي رواني رفتاري حتي مي‌تواند پس از تولد نوزاد نيز ادامه داشته باشد. مشاوره‌هاي رواني رفتاري شامل درمان?هاي تعديل رفتار يا استفاده از ساير روش?هاي غير دارويي است كه به زنان باردار كمك مي‌كند با اين قبيل رفتارهاي تنش‌زا مقابله كنند

هفته نامه سلامت