فارس: يک متخصص زنان‌وزايمان گفت: «اگر هماتوم در دوران بارداري با خونريزي شديد مادر همراه باشد، در بيشتر موارد به
سقط?جنين منجر مي‌شود. اگر خونريزي در محيط بسته اتفاق بيفتد و خون خارج نشود، اصطلاحا به آن هماتوم مي‌گويند که در هر کجاي بدن از جمله پشت جفت هم ممکن است رخ دهد.» مريم کاشانيان اظهارداشت: «هماتوم ممکن است در 3 ماهه اول بارداري اتفاق بيفتد و باعث سقط جنين و مادر دچار علايمي مانند خونريزي کم تا زياد شود و مقداري هم خون پشت جفت بماند.» رييس بيمارستان اکبرآبادي ادامه داد: «اگر خونريزي مادر کم‌کم قطع شود، هماتوم پشت جفت هم کم‌کم جذب مي‌شود و اهميت خاصي ندارد ولي اگر خونريزي مادر زياد باشد، گاهي منجر به سقط جنين مي‌شود و هيچ راهي براي درمان و جلوگيري از اين خونريزي وجود ندارد.» وي اضافه کرد: «خيلي اوقات به‌صورت تصادفي در سونوگرافي هماتوم با اندازه‌هاي متفاوت تشخيص داده مي‌شود ولي اگر مادرباردار علامت خاصي نداشته باشد و جنين در حال رشد باشد و قلب داشته باشد، اهميتي ندارد.» کاشانيان از دلايل هماتوم را مشکل در تشکيل تخم در ابتداي بارداري دانست و خاطرنشان کرد: «اين اتفاق ممکن است تصادفي باشد و امكان دارد هر جنيني به دليل سلول غيرطبيعي تخم دچار اين مشکل شود. بروز هماتوم به فشار کار يا زياد راه‌رفتن هيچ ربطي ندارد.»