گسترش تشكیل پرونده‌های مشاوره پیش از بارداری به منظور كاهش ریسك حاملگی‌های پرخطر

مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی از گسترش تشكیل پرونده‌های مشاوره پیش از بارداری در مراكز بهداشتی طی سال جاری خبر داد و گفت: شناسایی مادران پرخطرعمده‌ترین هدف از اجرای گسترده این برنامه است.

دكتر فرناز اهدایی‌وند در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزایش پوشش مراقبت‌های دوران بارداری را از جمله اهداف در نظر گرفته شده در جهت حفظ سلامت مادران در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه دانست و گفت: افزایش مشاوره‌های پیش از بارداری، كاهش موارد حاملگی‌های پرخطر و كاهش مرگ مادر نیز در دستور كار قرار گرفته است.وی با بیان اینكه میزان مرگ مادر ازجمله شاخص‌های بین‌المللی توسعه جوامع به حساب می‌آید، عنوان كرد: شاخص مرگ مادران در ایران 22 در هر صد هزار نفر است، اما بناست تا پایان برنامه پنجم توسعه به عدد 15 در هر صد هزار تولد زنده برسد.

مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به تلاش برای ترویج زایمان ایمن و كاهش موارد سزارین‌های غیرضروری اظهار كرد: از سال 78 تاكنون كیفیت ارائه خدمات به مادران مورد توجه قرار گرفت و از سال 87 و پس از اجرای طرح پایلوت اعتباربخشی، برنامه مراقبت‌های ادغام یافته مادری ایمن در سراسر كشور به اجرا درآمده است و اكنون در مجموعه تحت پوشش دانشگاه به صورت مستمر پایش می‌شود.اهدایی‌وند با بیان اینكه گسترش ارائه خدمات به مادران باردار در كنار حفظ و ارتقای كیفیت ارائه خدمات صورت می‌پذیرد، گفت: سعی می‌شود علاوه بر گسترش مراقبت از مادران در مراكز بهداشتی بر كیفیت ارائه خدمات نیز افزوده شود.

اهدایی‌وند در ادامه به پرونده‌های مشاوره پیش از بارداری اشاره و اظهار كرد: با تشكیل این پرونده و كنترل وضعیت زنان، اجازه بارداری به مادران پر خطر داده نمی‌شود و یا این كه پس از آگاهی از مشكل خود برای قرار گرفتن در كانال درمان هدایت می شوند. بر این اساس پروند‌ه‌های مشاوره پیش از بارداری به طور رایگان در تمامی مراكز بهداشتی تشكیل و در پی آن معاینات اولیه و آزمایشات مورد نیاز قبل از بارداری صورت می پذیرد.وی افزود: با توجه به اهمیت دوران بارداری، زنی كه قصد فرزنددار شدن دارد باید از سه ماه قبل‌ به منظور كاهش ناهنجاری‌های احتمالی جنین خود، اسید فولیك دریافت كند، در این دوره اسیدفولیك هم به طور رایگان در اختیار او قرار می‌گیرد.

مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با بیان اینكه اطلاع‌رسانی كافی در این خصوص صورت نپذیرفته است، از افزایش تشكیل پرونده‌های مشاوره پیش از بارداری طی سال جاری خبر داد و گفت: در این صورت پس از باردار شدن نیز، پرونده حین بارداری برای زنان تشكیل می‌شود.وی شناسایی مادران پرخطر را عمده‌ترین هدف تشكیل پرونده‌های مشاوره پیش از بارداری دانست و گفت: مشاوره به كاهش رسیدگی حاملگی‌های پرخطر كمك می‌كند.