بارداری با فاصله کمتر از 3 سال از زایمان قبلی، به دلیل عدم آمادگی مادر، پرخطر محسوب می شود.
دکتر سید مهدی طباطبائی معاون بهداشتی این دانشگاه گفت : بارداری با فاصله کمتر از 3 سال از زایمان قبلی ، به دلیل اینکه بدن مادر از لحاظ توان جسمانی و روحی آمادگی لازم را کسب نکرده است ، زایمان پر خطر محسوب می شود.
وی همچنین ادامه داد : بارداری در سنین زیر 18 و بالای 35 سال نیز به دلیل احتمال مسمومیت حاملگی کم خونی ، زایمان سخت و تولد نوزاد کم وزن ، بارداری های پر خطر محسوب می شوند .
دکتر سید مهدی طباطبائی با اشاره به اینکه مرگ مادر باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود، افزود : مربیان سلامت باروری نقش مهم و موثری در ارائه آموزش های مورد نیاز به خانواده دارند .
وی تاکید کرد : مربیان سلامت باروری در مباحث تنظیم خانواده ، سلامت مادران و سلامت کودکان باید فعالیت منسجمی داشته باشند تا تلاش آنان در حفظ سلامت کامل جسمی ، روانی و اجتماعی مادر باردار تا به دنیا آمدن جنین موثر بیفتد .
وی همچنین تصریح کرد : خانواده ها جهت فرزند دار شدن باید با پزشک مشورت کرده و پس از اینکه مادر از لحاظ شرایط جسمی و روحی در شرایط مناسبی قرار گرفتند، برنامه ریزی های لازم را انجام دهند