آزمايشات جديد تاييد كرده است كه يك مرحله حياتي و مهم در تقسيم سلولي منجر به سقط جنين در سنين بالا و بروز نواقص مادرزادي مثل سندرم داون مي‌شود.

به گزارش سرويس«بهداشت ودرمان» ايسنا، متخصصان علوم پزشكي در دانشگاه واشنگتن در آزمايشات خود شرايطي را بازسازي كرده‌اند كه در آن يك سلول تخم بدون ترتيب مناسب كروموزم‌هايش به تقسيمات سلولي خود ادامه مي‌دهد و تعداد قابل توجهي از كروموزوم‌هاي غيرطبيعي را بوجود مي‌آورد.

به گزارش روزنامه ديلي‌ميل، در سلول‌هاي اسپرم (سلول جنسي نر) و سلول‌هايي كه مربوط به ساير بافت‌ها و اعضاي بدن هستند اگر اين بي‌نظمي در كروموزم‌هايشان بروز كند از تقسيم سلولي باز مي‌ايستند تا اينكه كروموزوم‌ها دوباره به طور مناسب و صحيح مرتب شوند اما در مورد سلول تخم اين اتفاق نمي‌افتد و در صورتي كه سن مادر بالاتر باشد، اين مشكل تشديد مي‌شود.

اين متخصصان مي‌گويند: وقتي زنان به سن 40 سالگي مي‌رسند حدود نيمي از سلول‌هاي تخم آنها احتمالا به لحاظ كروموزومي غيرطبيعي مي‌شوند. اين پديده عامل اصلي سقط جنين در صورت بالا بودن سن مادر است. اما هنوز معلوم نيست كه چرا با افزايش سن اين تغيير قابل توجه در تخمك‌ها بروز مي‌كند.

شرح اين آزمايشات در مجله كرنت بيولوژي منتشر شده است.