مطالعات محققان فنلاندي نشان مي‌دهد زناني كه پيش از به دنيا آمدن اولين فرزندشان سقط‌هاي مكرر داشته باشند بيشتر مستعد به دنيا آوردن نوزادان نارس هستند.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، محققان فنلاندي با بررسي اطلاعات بيش از 300 هزار زن در بين سال‌هاي 1996 تا 2008 ميلادي دريافتند مادراني كه سه بار يا بيشتر اقدام به سقط جنين كرده باشند، سه برابر مادران ديگر اولين فرزندشان نارس به دنيا مي‌آيد.

محققان فنلاندي با هشدار نسبت به تولد نوزادان نارس اظهار داشتند: تولد پيش از موعد نوزادان مي‌تواند مشكلاتي را براي آنان به وجود آورد و گاهي منجر به مرگ آنان مي‌شود.

يكي از محققان ارشد اين مطالعه گفت: نتايج بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه سقط‌هاي مكرر پيش از زايمان اول با افزايش خطر به دنيا آمدن نوزادان نارس در ارتباط است.

به گزارش ايسنا به نقل از شبكه خبري bbc، «ريجا كلمتي» همچنين گفت: محققان اين مطالعه در بررسي‌هايي كه انجام داده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند اما همچنان تحقيقات بيشتر نياز است تا به طور دقيق ارتباط بين سقط‌هاي مكرر و تولد نوزادان نارس مشخص شود.