محققین دانشگاه ناتینگهام در انگلستان می گویند که میزان رشد یک جنین در طول چند هفته اول بارداری در احتمال سقط شدن یا نشدن آن موثر است.

بنا به نتایج تحقیقات آنان، ۷۷.۸ در صد بارداریهایی که به سقط جنین منجر می شود مربوط به کوچکترین (کمتر رشد یافته) جنین ها است، در حالی که ۹۸.۱ در صد جنین هایی که رشد مناسب داشتند سقط نشدند.