دانشمندان: مردانی که عجله ای برای سکس ندارند، گزینه مناسب تری برای زنان هستند

دانشمندان ثابت کرده اند که زنان با مردانی که عجله ای برای سکس در دیدارهای اولیه ندارند، وضعیت بهتری خواهند داشت. ریاضیدانها چیزی که زنها عمری به دوستانشان گوشزد میکردند را ثابت کردند: یک زن شانس پیدا کردن مرد خوب را افزایش میدهد اگر در قرارهای اولیه با او همبستر نشود. آنها یک مدل ریاضی پیاده کرده اند که نشان میدهند شریک های زندگی بهتر، تمایل دارند که برای مدت بیشتری قرار ملاقات بگذارند قبل از این روابط جنسی را شروع کنند. اما مردان بد خیلی علاقه ای به طول دادن قرارهای ملاقات ندارند. پرفسور رابرت سیمور از دانشگاه کالج لندن میگوید: روابط عاشقانه طولانی تر به زن کمک میکند تا اطلاعات بیشتری در مورد مرد کسب کند. با تاخیر در روابط جنسی، زن شانس همخوابی با یک مرد نامناسب را کاهش میدهد. اینکه مردی تمایل به تدوام ملاقات های عاطفی دارد و در پی روابط جنسی در دیدارهای اولیه نیست، نشانه ای است که مرد خوبی خواهد بود. این شاید توضیحی باشد بر باور عمومی که زن نباید در دیدار اول با مردی همخوابی کند. نتیجه این تحقیقات در Journal of Theoretical Biology این ماه به چاپ رسیده است

independent.co.uk