ديلي‌نيوز: دانشمندان متوجه شدند زناني که از بهره هوشي پايين‌تري برخوردار هستند با احتمال بيشتري علاقه‌مند به ازدواج با مردان ثروتمند هستند. در تحقيق جديدي که توسط دانشگاه ميشيگان انجام شده است، محققان به اين نتيجه رسيدند که زنان با بهره هوشي پايين‌تر نسبت به همتايان باهوش‌تر خود با احتمال بيشتري تمايل به ازدواج با مردان ثروتمند دارند. دانشمندان معتقدند اين زنان با ازدواج با مردان ثروتمند قصد دارند امنيت مالي خود را در آينده تامين کرده و از بابت داشتن فرزند و تامين هزينه‌هاي آن نگراني نداشته باشند. دکتر کريستين استانيک از دانشگاه ميشيگان دراين‌باره گفت: «زناني که داراي تحصيلات بالا و آينده شغلي مناسبي نيستند بيشتر تمايل به ازدواج با مردان ثروتمند دارند تا به اين ترتيب از ثبات مالي در زندگي خود اطمينان حاصل کنند.»