اگه می خواهید قلب دختری را بربایید بهتره که ته ریش داشته باشید . یک تحقیق نشان داده است که زنان بیشتر جذب مردانی می شوند که ته ریش دارند تا آنهایی که صورتشان را کاملا می تراشند و یا آنهایی که ریش کامل دارند. در این بررسی زنان, مردان با ته ریش را به صورت مردانی عاقل, خشن و سرسخت و مردانه و با روحیه برتری تعریف کردند.

telegraph.co.uk