بر اساس يافته‌هاي حاصل از يک مطالعه، نوع شخصيت از عوامل تاثيرگذار بر وزن بدن است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا از خوزستان، هر اندازه که افراد به صورت تکانشي، از روى انگيزه آنى و بدون فکر قبلى عمل کنند، وزنشان بيشتر مي‌شود.

افرادي که فوق‌العاده وظيفه‌شناس و باوجدان هستند، وزن کمتري دارند و افراد ميانه‌رو نيز در بزرگسالي اضافه وزن پيدا مي‌کنند. اين مساله به شاخص وزن بدني بالاتري در اين دسته منتهي مي‌شود. افزون بر اين، افراد عصبي و ناسازگار با احتمال اضافه وزن مواجه هستند.

مطالعه دانشمندان دانشگاه ماستريخت، در کشور هلند، منطبق با نتايج مطالعات پيشين دانشمندان است که البته در کل تمامي اين مطالعات حاکي از اين است که هر اندازه شخصيت افراد دلچسب‌تر و جذاب‌تر باشد، احتمال چاق شدن آن‌ها بيشتر است