یک گزارش جدید نشان می‌دهد که استفاده از وسائل ضدبارداری سالانه جان بیش از ربع میلیون نفر زن را یا از مرگ‌های هنگام زایمان یا سقط‌های ناایمن نجات می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه بررسی که نتایج آن در نشریه لنست منتشر شده است، نشان می‌دهد که در سال 2008 حدود 355000 زن در سراسر جهان در نتیجه زایمان یا به علت سقط‌های خطرناک غیرقانونی مرده‌اند. اما در همین سال استفاده از وسائل ضدبارداری برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته از مرگ 250000 زن دیگر جلوگیری کرده است.

پژوهشگران در این مقاله می‌نویسند: "اگر همه زنانی در کشورهای درحال توسعه که می‌خواهند از بارداری پرهیز کنند، از یک شیوه ضدباروری موثر استفاده کنند، شمار مرگ و میر مادران 30 درصد دیگر کاهش خواهد یافت."

به گفته این پژوهشگران افزایش مصرف وسائل ضدبارداری در کشورهای در حال توسعه در طول بیش از 20 سال گذشته شمار مرگ و میر مادران را تا 40 درصد کاهش داده است.

این گزارش همچنین بر منافع استفاده از این روش‌ها برای سلامتی کودکان و نیز بارداری‌های برنامه‌ریزی‌شده و با فاصله مناسب تاکید می‌کند.

این پژوهشگران می‌گویند: "در کشورهای در حال توسعه، خطر تولد نوزاد نارس و کم‌وزن هنگامی بارداری بعدی به فاصله شش ماه از زایمان قبلی رخ می‌دهد، دو برابر می‌شود، و کودکان متولد شده با فاصله کمتر از دو سال نسبت به کودک قبلی، نسبت به کودکانی که با فاصله بیش از دو سال متولد شده‌اند، با احتمال 60 درصد بیشتر ممکن است در دوران نوزادی بمیرند."

بر اساس تخمین‌های سازمان ملل جمعیت جهان سال گذشته به 7 میلیارد نفر رسید و احتمال دارد تا سال 2050 به 9.3 میلیارد نفر و تا سال 2100 به 10 میلیارد نفر برسد. این رشد جمعیت جهان به خصوص با بیشترین شتاب در فقیرترین کشورها به خصوص در آفریقا در حال رخ دادن است.