دکتر محمد اسلامي/رييس اداره تنظيم خانواده وزارت بهداشت
کاشتني‌هاي ضدبارداري در دوران شيردهي

دوران شيردهي با توجه به اينکه دقيقا با زمان‌هاي لازم براي فاصله‌گذاري بين 2 بارداري انطباق دارد، بايد از اين نظر نيز مورد توجه قرار گيرد و به استفاده از روش‌هاي موثر پيشگيري از بارداري که مغايرتي با شيردهي مادر نداشته باشد، تاکيد شود...

سالم بودن استفاده از ترکيب‌هاي پروژستروني در دوران شيردهي به اثبات رسيده است. اين ترکيب‌ها به شکل‌هاي مختلف (کاشتني‌هاي زيرپوست، قرص‌هاي خوراکي، آي‌يو‌دي‌هاي پروژستروني و تزريق‌هاي 3 ماهه) استفاده مي‌شوند. کاشتني‌هاي زيرپوستي از روش‌هاي موثر پيشگيري از بارداري هستند و همان‌گونه که گفته شد، با شيردهي مادر مغايرتي ندارند.

استفاده از اين روش‌ها را در مادران شيرده مي‌توان پس از 6 هفتگي کودک آغاز کرد. اين روش‌ها 24 ساعت پس از کاشته شدن زير پوست بازو، اثر پيشگيري از بارداري خود را در بدن آغاز مي‌کنند و اندازه آنها در خون به ميزان موثر مي‌رسد. تاثير اين روش‌هاي پيشگيري از بارداري تا زمان عمر مفيد آنها که برحسب نوع 5-3 سال است، در بدن ادامه مي‌يابد. بديهي است درصورت تمايل براي خارج کردن آنها پيش از زمان مقرر، اين کار امکانپذير است و توان باروري فرد بلافاصله بازمي‌گردد.

کاشتني‌ها داراي انواع مختلف و با طول عمر مختلف هستند. يکي از اولين انواع اين کاشتني‌ها، «نورپلنت» بوده است. اين محصول 6 کپسول داشت که در زير پوست بازو کاشته مي‌شدند و تا 5 سال تاثير خود را در پيشگيري از بارداري حفظ مي‌کردند. نورپلنت تنها کاشتني‌اي بود که در مقطعي در برنامه کشوري تنظيم خانواده در ايران مورد استفاده قرار گرفت. طي ساليان گذشته، توليد اين محصول در شرکت توليدکننده متوقف‌شد و با کاشتني «جدل» (حاوي لوونورژسترول) که 2 کپسول و مدت اثر 5 ساله دارد، جايگزين شد. در برخي از مناطق کشور در مورد آن بررسي و مطالعه انجام مي‌شود و اميد است براساس نتايج حاصل از اين مطالعه، روش‌هاي کاشتني مجددا با درنظر گرفتن همه شرايط موردنياز از طريق برنامه کشوري در اختيار جامعه قرار گيرد. کاشتني «ايمپلنون» (حاوي اتونورژسترول)، محصول ديگري است که يک کپسول و عمر 3 ساله دارد. اين کپسول کاشتني نيز در زير پوست بازو کاشته مي‌شود و مشخصه‌هاي عمومي آن مانند کاشتني‌هاي ديگر است. آخرين محصول کاشتني «سينوپلنت» است که 2 کپسول دارد که براي 5 سال اثر خود را در پيشگيري از بارداري حفظ مي‌کند.

استفاده از کاشتني‌ها مانند هر روش پيشگيري از بارداري ديگري براساس مشاوره تنظيم خانواده انجام مي‌شود و با توجه به اينکه خارج کردن آنها از زير پوست به يک فرآيند جراحي کوچک و سرپايي نياز دارد، در اين انتخاب و مشاوره بايد حساسيت بيشتري به خرج داد تا استفاده از آن پس از سنجيدن همه مزايا و معايب روش انجام شود و احتمال خروج آن به دلايل
قابل پيش‌بيني به حداقل برسد.