روانشناسان معتقدند که تنبیه نباید اولین انتخاب برای تربیت و یاد دادن انضباط به فرزندان باشد بلکه راههای دیگر با تاثیرات بلند مدت تر وجود دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سایکالوجی تودی چنانچه والدین ارتباطی دوستانه و صمیمانه با فرزندان و کودکان خود برقرار کنند در بسیاری موارد نیازی به تنبیه نخواهد بود.

زیرا هر کودکی ظرفیتی دارد که باید با مواردی چون عشق، توجه، محبت و احترام پر شود . گاهی اوقات این ظرفیتها پر نمی شود و در برخی روزها نیز با حرفهای تند و ناراحت کننده و سرزنش و تحقیر این ظرفیتها خالی می شود و نیاز به پر شدن مجدد دارد.

زمانی را با هم بگذرانید و به حرفهای فرزندتان گوش دهید. بدین ترتیب او علاقه بیشتری به همکاری و گوش دادن به حرفهای شما پیدا می کند و اصلاً دیگر نیازی به تنبیه نیست زیرا شما با محبت و احترام با یکدیگر به خوبی رفتار می کنید.

از جنبه های دیگر نیز به مسائل او بنگرید. گاهی اوقات و حداقل هفته ای یک بار برخی از رفتارهای بد فرزندتان را نادیده بگیرید. مطمئن باشید در رفتارهای بد او همیشه هم شما بی تقصیر نیستید. پس از برخی مسائل نیز چشم پوشی کنید و تاکید زیادی بر موراد منفی نداشته باشید.

در لحظات خاص و بحرانی نسبت به رفتارهای بد کودک واکنش نشان دهید اما در مورد آن بعداً با او صحبت کنید. وقتی آرامش حکمفرما شد در مورد قوانین منزل و انتظارات خود از او با وی صحبت کنید.

در عین حال حتماً در مورد رفتار و تربیت کودک با همسرتان توافق داشته باشید. سعی کنید در مورد شیوه های تربیتی و تشویقی و تنبیهی حتماً با مطالعه و گفتگو با همسرتان به یک نظر واحد برسید و گفتار و رفتار هماهنگ داشته باشید.