يك استاد دانشگاه از بين رفتن قدرت خلاقيت و خودشكوفايي را از تبعات منفي تماشاي بيش از اندازه تلويزيون براي دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي برشمرد.

دكتر مهدي فاني در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، با بيان اين مطلب كه برنامه‌هاي سرگرم كننده لازمه كار تلويزيون است،‌ گفت: ماهيت برنامه‌هاي سرگرم كننده اين است كه فرد را به تفكر وا نمي‌دارد و به مرور زمان قدرت خلاقيت آن‌ها را از بين مي‌برد.

وي تصريح كرد: توصيه شده كودكان و نوجوانان بيش از 2 ساعت به تماشاي تلويزيون نپردازند چرا كه در اين صورت ذائقه آن‌ها تغيير مي‌كند.

فاني، افت تحصيلي را يكي ديگر از تبعات منفي تماشاي بيش از اندازه تلويزيون دانست و افزود: اگر در دوران تحصيل برنامه‌ريزي مشخصي براي استفاده از تلويزيون از طريق رسانه،‌ خانواده و مدرسه وجود نداشته باشد به افت تحصيلي منجر مي‌شود.

اين كارشناس علوم اجتماعي ادامه داد: راديو و تلويزيون در ايام تحصيل مي‌تواند ساعت‌هاي پخش برنامه‌هاي مختلف را تغيير دهد تا دانش‌آموزان و دانشجويان بيش از اندازه وقت را به بودن با آن‌ها صرف نكنند.

فاني با ضروري خواندن وجود برنامه‌هاي آموزشي در دوران تحصيل گفت: برنامه‌هاي آموزشي مي‌تواند داراي جنبه‌هاي مختلف علمي، بهداشتي، ورزشي و اجتماعي باشد.

وي با اشاره به آموزش مهارت‌هاي زندگي و روش‌هاي ارتباطي از طريق برنامه‌هاي علمي تلويزيون خاطرنشان كرد: اين مهارت‌ها به عنوان مثال از عبور كردن از خيابان تا احترام به حقوق، مالكيت ديگران و قوانين را شامل مي‌شود.

به اعتقاد اين كارشناس، وجود يك سري برنامه‌هاي آموزشي درباره مسائل بهداشت فردي و اجتماعي، ورزشي به عنوان يك راه براي سالم زيستن و داشتن تحرك و پويايي و طريقه معاشرت صحيح با ديگران براي مقاطع مختلف تحصيلي لازم است.

وي با تاكيد بر فرهنگ‌سازي براي تفكيك برنامه‌ها براساس گروه‌هاي سني در خانواده تصريح كرد: ذائقه بچه‌هاي ما مثل ذائقه بزرگترها شده و بچه‌ها در خانواده‌ها همان سريالي كه بزرگترها تماشا مي‌كنند را نگاه مي‌كنند.

وي ارائه برنامه‌هاي جذاب براي هر گروه سني و قابل استفاده بودن براي دانش‌آموزان را لازمه فرهنگ‌سازي برا ساس تفكيك گروه‌هاي سني دانست و افزود: در اين صورت هر گروه سني علاقمند به تماشاي برنامه‌هاي مخصوص گروه سني خود است.

فاني با اشاره به تاثيرگذاري بيشتر برنامه‌ها با ادامه آن به صورت تلفيقي از برنامه‌هاي آموزشي و سرگرمي گفت: به عنوان مثال برنامه انيميشني سيا كه طريقه صحيح عبور از خيابان را آموزش مي‌دهد مي‌تواند از بسياري از برنامه‌هاي يكه مستقيما ان را آموزش مي‌دهد موثرتر باشد.

وي بهترين ساعت‌هاي تماشاي تلويزيون را بين ساعت‌هاي 16 الي 17 دانست و افزود: جاي برنامه‌هاي آموزشي براي دروس مقاطع راهنمايي و دبيرستان در برنامه‌هاي تلويزيون خالي است.