كودكاني كه بيش از حد تلويزيون تماشا مي‌كنند ممكن است دچار مشكلاتي مانند تاخير در فراگيري زبان و نيز اجتناب از برقراري تماس چشمي با ديگران شوند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، موسسه كودكان ژاپن اعلام كرد: كودكان 2 ساله و بزرگتر از 2 سال در صورتي كه به مدت طولاني به تماشاي تلويزيون بپردازند، زمان كمتري را به برقراري تماسهاي رو در رو با والدينشان اختصاص مي‌دهند كه اين امر موجب اختلال در رشد ذهني و فراگيري زبان آنان مي‌شود.

اين موسسه به والدين توصيه كرد كه نگذارند كودكان بيش از حد تلويزيون تماشا كنند و اينكه بايد در موقع غذاخوردن تلويزيون را خاموش كنند.

بنا بر گزارش اين موسسه براي اطمينان خاطر از رشد صحيح كودكاني كه هنوز به مدرسه نمي‌روند بايد تماشاي تلويزيون آنان را به كمتر از 2 ساعت محدود كرد.