محققان اعلام كردند كه تماشاي بيش از اندازه تلويزيون مي‌تواند باعث اختلال در تعادل هورموني در نوجوانان و در نتيجه بلوغ زودرس شود.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، به نقل از شبكه‌ خبري بي‌.بي.‌سي، محققان ايتاليايي دريافته‌اند كه جلوگيري از دسترسي كودكان به تلويزيون تنها به مدت يك هفته باعث افزايش 30 درصد هورمون ملاتونين در آنها مي‌شود.

اين هورمون ظاهرا از بلوغ زودرس جلوگيري مي‌كند.

بسياري از محققان معتقدند كه قرار گرفتن در معرض صحنه‌هاي خشونت‌بار و جنسي تاثيرات رواني مخربي بر كودكان دارد.

محققان بيمارستان ماير در دانشگاه آمريكايي فلورانس اعلام كردند كه اين نتايج به لحاظ آماري حايز اهميت است. مطالعات نشان مي‌دهد كه تماشاي تلويزيون مي‌تواند باعث تغييرات هورموني ‌شود.

برخي حيوانات از ملاتونين براي تعيين زمان فعاليت‌هاي توليدمثلي خود و با تغيير آن براي هماهنگ شدن با محيط زيست خود استفاده مي‌كنند.

در انسان اين هورمون ساعت داخلي بدن را تنظيم مي‌كند. مقدار اين هورمون در ساعات روز در حداقل خود و در هنگام عصر حدود ساعت 8 بعدازظهر به حداكثر توليد خود در بدن مي‌رسد تا خود را براي خواب شبانه آماده كند.

ملاتونين همچنين به عنوان وسيله‌اي براي تنظيم الگوهاي خواب مسافراني كه در حين پرواز خسته مي‌شوند، بكار مي‌رود.

مطالعات انجام شده بر روي كودكان امروزي با كودكان 30 سال پيش نشان مي‌دهد كه با گذشت اين زمان پديده بلوغ همچنان در تمام دنياي غرب در حال افزايش است.

با وجودي كه در حدود 20 درصد از والدين ايتاليايي اظهار مي‌كنند كه از تماشاي تلويزيون از سوي كودكانشان بدون نظارت آنها جلوگيري مي‌كنند اما 14 درصد ديگر نيز بدون هيچ نظارتي در اين زمينه كودكان خود را آزاد مي‌گذارند.