محققان مي‌گويند تماشاي زياد تلويزيون مي‌تواند براي سلامت مضر بوده و احتمال ابتلا به ناراحتي‌هاي قلبي‌ ـ ‌عروقي را افزايش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، تحقيقات نشان داده است هر ساعت تماشاي تلويزيون در روز مي‌تواند تا 7درصد احتمال مرگ در اثر ابتلا به ناراحتي‌هاي قلبي ـ عروقي را افزايش دهد. طبق بررسي‌هاي پژوهشگران مرکز تحقيقات Medical Research council احتمال فوت در اثر سکته قلبي در افرادي که 4 ساعت در روز تلويزيون تماشا مي‌کنند 28 درصد بيش از ساير افراد است. محققان با زير نظر گرفتن 13197 زن و مرد به مدت 10 سال متوجه شدند در اين زمان 373 نفر در اثر ناراحتي‌هاي قلبي فوت کردند در حالي که از 8درصد اين فوت‌ها امکان داشت بتوان پيشگيري کرد و با کاهش ميزان تماشاي تلويزيون روزانه جان 30 نفر را نجات داد.