پدر و مادرها همواره به فرزندان خود توصيه مي‌كنند جلوي تلويزيون درس نخوانيد. اكنون تحقيقات جديد درست بودن اين توصيه را ثابت كرده است.

هرچند در دنياي امروز كه به سرعت درحال حركت است انجام هم زمان چند كار ضروري به نظر مي‌رسد، اما نتايج يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد حواس پرتي بر نحوه يادگيري تاثير مي‌گذارد و دانشي كه اينگونه كسب شده در آينده استفاده از آن دشوارتر است.

به گزارش پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس، اين مطالعه كه در مجله ‪ Proceedings of the National Academy‬منتشر شده است علت اين پديده را روشن كرده است.

"راسل اي. پولدراك" استاد روانشناسي دانشگاه "كاليفرنيا" در لس‌آنجلس مي‌گويد حتي اگر با وجود حواس پرتي بتوان چيزي ياد گرفت، اما حواس پرتي نحوه فراگيري را تغيير مي‌دهد بطوري كه كارايي و سودمندي كمتري خواهد داشت.

اين امر مي‌تواند شمار زيادي از جوانان را تحت تاثير قرار دهد.

مطالعه بنياد "كايزر فميلي" سال گذشته نشان داد دانش آموزان كلاس سوم تا دوازدهم بطور متوسط روزانه ‪ ۶‬ساعت و نيم از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون، ويديو، گوش كردن به موسيقي، انجام بازي‌هاي ويديويي و كار با رايانه اختصاص مي‌دهند.

آنگونه كه پولدراك مي‌گويد يادگيري در مغز به دو شيوه مختلف اتفاق مي‌افتد. يك روش فراگيري اخباري خوانده مي‌شود كه در آن بخش گيجگاهي مياني مغز دخالت دارد و با فراگيري حقايق فعال كه مي‌توان آنها را به خاطر آورد و با انعطاف زيادي بكار برد، سر و كار دارد. روش ديگر بخش استرياتوم مغز دخالت دارد و يادگيري عادتي ناميده مي‌شود.

پولدراك گفت: بطور مثال براي يادگيري يك شماره تلفن به راحتي مي‌توان با يادگيري اخباري آن را حفظ كرد و در موارد مورد نياز آن را به خاطر آورد.

دومين راه به خاطر سپردن شماره تلفن از طريق عادت است به اين صورت كه هنگامي كه هزار بار شماره تلفني را مي‌گيريد حتي اگر بطور آگاهانه اين شماره را بخاطر نياوريد مي‌توانيد به سمت تلفن برويد و شماره را بگيرد.

اين محقق مي‌افزايد حفظ كردن روش بسيار مفيدتري است. اگر از روش عادت استفاده مي‌كنيد بايد كنار دستگاه تلفن باشيد تا بتوانيد شماره مورد نظر را دوباره بگيريد.

پولدارك گفت: مشكل اين است كه به نظر مي‌رسد اين دو نوع روش فراگيري با يكديگر در رقابتند و هنگامي كه حواس فرد پرت مي‌شود يادگيري عادتي جايگزين فراگيري اخباري مي‌شود.

در جهان امروز كه بايد چند وظيفه را با هم انجام داد، افراد بايد متوجه اين نكته باشند. هنگامي كه يك كودك تلاش مي‌كند مفاهيم و اطلاعات جديدي را بياموزد ، حواس پرتي به قدرت فراگيري آسيب او مي‌رساند.

اين بدان معنا نيست كه وجود يك محيط ساكت ضروري است، موسيقي مي‌تواند به فراگيري كمك كند چراكه موسيقي فرد را شادتر مي‌كند.

اين محقق معتقد است بطور كلي چيزهايي كه موجب حواس پرتي مي‌شوند تقريبا همواره مضر هستند.