هشدار يك روانشناس:
تماشاي 24 ساعته تلويزيون منجر به زندگي نباتي مي‌شود
براي ساكت كردن بچه‌ها در خانه و مهدكودك آن‌ها را جلوي تلويزيون ننشانيد


قاسم قاضي با بيان اين مطلب كه در خانواده‌ها براي ساكت كردن بچه‌ها و در مهد كودك‌ها براي راحت كردن كار خود ساعت‌ها بچه‌ها را جلوي تلويزيون و برنامه‌هاي كارتوني مي‌نشانند، هشدار داد: سلامتي انسان مديون حركت اوست و اين تكنولوژي و زل زدن ساعت‌ها به جعبه جادويي جلوي سلامتي تحرك را مي‌گيرد.

اين روانشناس در گفت وگو با خبرنگار سرويس تلويزيون ايسنا، تصريح كرد: رشد متناسب بچه‌ها نسبت به پر شدن ساعات برنامه‌هاي تلويزيون اولويت دارد.

وي در پايان با توصيه به خانواده‌ها مبني بر مانع شدن تماشاي بيش از اندازه تلويزيون، خاطرنشان كرد: تماشاي 24 ساعته تلويزيون منجر به زندگي نباتي شده است و انسان را به گياهي تبديل كرده كه فقط مي‌خورد و مي‌آشامد و حركتي ندارد.