به گفته محققان، كودكاني كه بيشتر وقت خود صرف بازيهاي رايانه‌اي و تماشاي تلويزيون مي‌كنند با كاهش مهارت‌هاي يادگيري و افت تحصيلي در مدرسه مواجه مي‌شوند.

به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه ديلي ميل - چاپ لندن - پروفسور رابرت وينستون، سرپرست اين تيم تحقيقاتي ضمن بيان مطلب فوق خاطرنشان كرد: كودكان و نوجوانان در سن مدرسه معمولا نمي‌توانند توانايي‌هاي بلندمدت براي مطالعه و استفاده از آن را كه در كلاس به آنها احتياج دارند، به دست آورند و علت آن اين است كه براي انجام بازيهاي رايانه‌اي و تماشاي برنامه‌هاي تلويزيوني به عمده توانايي‌هاي كوتاه مدت خود در تمركز احتياج دارند.

وي افزود: بسياري از كودكاني كه عاشق بازيهاي رايانه‌اي هستند به سختي بر انواع فعاليت‌هايي كه روند آرامي دارند و براي موفقيت در تحصيل ضروري هستند، مي‌توانند تمركز كنند.

وينستون در اين پژوهش‌ها تاثير بازيهاي رايانه‌اي را بر روي توانايي كودكان براي انجام دادن فعاليت‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.

اغلب كودكاني كه به اين قبيل بازيها علاقه داشتند فاقد توانايي توجه و تمركز طولاني مدت بودند. همچنين كودكاني كه در اتاق شخصي خود رايانه يا تلويزيون داشتند به جاي اينكه در ساعات اوليه شب به رختخواب رفته و خواب كافي داشته باشند اغلب تا دير وقت مقابل صفحه رايانه يا تلويزيون مي‌نشينند.

اين كودكان 2 تا 5 ساعت كمتر از والدينشان در همين رده سني مي‌خوابند. اين امر بر فعاليت‌هاي تحصيلي آنها در مدرسه و رفتارشان در منزل تاثير نامطلوبي بر جاي مي‌گذارد.

رسانه‌هاي ديجيتالي در عين اينكه مفيد هستند مي‌توانند مضراتي نيز براي كودكان در پي داشته باشند.

اغلب كودكان در اين عصر مدرن در روز 3 تا 4 ساعت را بدون نظارت بزرگترها مقابل رايانه‌ يا تلويزيون مي‌گذرانند.