كارشناسان استراليايي ادعا كردند:
هيچ رابطه‌اي بين استفاده از موبايل و كامپيوتر با كمبود خواب وجود ندارد


گروهي از متخصصان استراليايي يك باور غلط و گسترده مبني بر اينكه فناوري‌هاي جديد نظير كامپيوترها و موبايل‌ها ساعات حياتي خواب انسان را به سرقت مي‌برند، رد كردند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، گروهي از متخصصان دانشگاه سيدني با انتشار مقاله جديدي در مجله پزشكي استراليا تاكيد كردند كه استفاده از فناوري‌هاي جديد هيچ رابطه‌اي با كمبود خواب ندارد و اين يك شايعه پزشكي در بين مردم عادي است.

اين متخصصان در بررسي‌هاي خود اطلاعات اداره آمار استراليا مربوط به سالهاي 1992، 1997 و 2006 را مورد استفاده قرار دادند و دريافتند كه متوسط ساعت خواب افراد بالغ در اين كشور در سال 1992 ميلادي 8 ساعت و 20 دقيقه، در سال 1998 ميلادي 8 ساعت و 33 دقيقه و در سال 2006 ميلادي 8 ساعت و 30 دقيقه بوده است.

به گزارش روزنامه دي ايج، اين كارشناسان پس از مطابقت آمار فوق در تعطيلات آخر هفته و فصول مختلف متوجه شدند كه در ميانگين طول دوره خواب افراد بالغ بين سالهاي 1992 تا 2006 ميلادي هيچ تغيير جدي و مهمي وجود نداشته است.