80 درصد از پزشكان جامعه دندانپزشكي شيكاگو اظهار كرده‌اند بيمارانشان برروي صندلي دندانپزشكي نيز به پيامك‌نويسي ادامه مي‌دهند.

به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طبق بررسي انجام گرفته از چهار هزار عضو اين سازمان، علاوه بر دندانپزشكاني كه از ارسال و دريافت پيامك توسط بيماران شكايت دارند، 46 درصد از دندانپزشكان عنوان كرده‌اند دريافت و ارسال پيامك توسط بيماران به توانايي آن‌ها براي انجام كارشان لطمه مي‌زند و 32 درصد نيز عنوان كرده‌اند دستورالعملي را در مكان قابل مشاهده‌اي از مطب خود نصب كرده‌اند كه از بيماران مي‌خواهد براي سهولت در ارتباط بيمار و دندانپزشك تلفن همراه خود را خاموش كنند.

البته همه دندانپزشكان با پيامك‌نويسي بيمارانشان مشكلي ندارند. يك دندانپزشك اطفال در شيكاگو اظهار كرده است كه بيماران كم‌سنش به اندازه‌اي در پيامك‌نويسي مهارت دارند كه در مدت درمان نيازي به نگاه كردن به صفحه كي‌بورد تلفن ندارند!