بيماران ديابتي بايد دستگاه سنجش قند خون خود را در مسافرت نيز به همراه داشته باشند


ديابت بيماري است كه به علت ناتواني بدن براي توليد يا مصرف قند ايجاد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، انسولين ماده‌اي است كه در بدن توسط لوزالمعده توليد و باعث مي‌شود قند يا به عبارتي مهمترين منبع انرژي بدن مورد استفاده قرار گيرد.

مركز تحقيقات غدد متابوليسم نيز در گزارشي به بيماران ديابتي توصيه كرد: هنگام مسافرت به علت تغيير برنامه‌هاي روزانه، ‌كسب آمادگي لازم براي پيشگيري از مشكلات احتمالي ضروريست.

با توجه به استرسهاي مسافرت، تغيير ميزان فعاليت و نيز تغيير عادات زندگي و نوع تغذيه، به بيماران ديابتي به ويژه نوع وابسته به انسولين توصيه مي‌شود كه دستگاه سنجش قند خون و يا نوارهاي سنجش قند و كتون ادرار را به همراه داشته باشند و با فواصل كمتري نسبت به روزهاي عادي قند خون خود را بررسي كنند.

وسايل مورد نياز هنگام مسافرت:

1 - انسولين مورد نياز و قرص‌ مصرفي براي تمام مدت سفر

2 - سرنگ‌هاي تزريق انسولين

3 - در صورت داشتن گلوكومتر، لانست براي نمونه‌گيري و نوارهاي آزمايش قند خون

4 - قند حبه‌اي، نبات و آب ميوه براي درمان كاهش احتمالي قند خون

نگهداري و حمل انسولين در مسافرت:

انسولين را تا يك ماه در دماي طبيعي اتاق مي‌توان نگهداري كرد. از اينرو در سفر به مناطق معتدل نيازي به نگهداري انسولين در يخچال نيست. طي مسافرت مراقب باشيد كه شيشه انسولين در معرض نور مستقيم آفتاب قرار نگيرد. از قرار دادن آن پشت شيشه عقب اتومبيل يا كنار پنجره، آفتاب‌گير خودداري كنيد.

بهتر است كه انسولين در تاريكي نگهداري شود.

مسافرت به مناطق خيلي گرم:

در مسافرت به مناطق خيلي گرم بهتر است انسولين در يخچال نگهداري شود.

در آب و هواي خيلي گرم انسولين از محل تزريق سريعتر جذب مي‌شود. از اينرو باعث افت قند خون مي‌شود، بنابراين قند خون خود را به طور مرتب وارسي كنيد هيچگاه به مدت طولاني در آفتاب نمانيد.

مسافرت به مناطق خيلي سرد:

در آب و هواي خيلي سرد، انسولين كندتر جذب مي‌شود. انرژي مورد استفاده در هنگام لرزيدن در هواي سرد باعث افت قند خون مي‌شود.

اگر در آب و هواي سرد قرار گرفتيد و اشكال خونرساني يا بي حسي در پا پيدا كرديد حتما مراقب يخ زدگي باشيد نوارهاي آزمايش قند خون را در دماي اتاق قرار دهيد كه در هواي سرد ممكن است قند خون را به طور كاذب كمتر از معمول نشان دهند.