محققان هشدار دادند: صحبت كردن با تلفن همراه در حين راه رفتن براي سالمندان خطرناك است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌اين پژوهشگران تاكيد كردند: گوش دادن به موسيقي با «ipod» يا ديگر لوازم صوتي قابل حمل به اندازه مكالمه با تلفن همراه براي اين افراد خطرناك نيست.

اين يافته‌ها بر اساس دو مطالعه آزمايشگاهي بدست آمده كه در آنها شركت كنندگان بايد روي دستگاه تردميل (دستگاه دويدن ثابت) مثل رد شدن از يك خيابان مجازي، مانور مي‌دادند.

دكتر آرت كرامر استاد روانشناسي دانشگاه ايلينويز كه اين پژوهش را انجام داده در نشريه لايوساينس گفت: بسياري از افراد تصور مي‌كنند كه راه رفتن يك عملكرد خودكار و اتوماتيك است كه واقعا هيچ چيزي نمي‌تواند آن را دچار اختلال كند اما راه رفتن در فضاهايي كه موانع زيادي دارند در واقع آن طور كه ما تصور مي‌كنيم ديگر كاري اتوماتيك نخواهد بود.

نتايج اين مطالعات كه روي دو گروه جوان و سالخورده انجام شد، نشان داد كه زمان عبور از خيابان براي سالمنداني كه در حين عبور مكالمه تلفني انجام مي‌دهند بيشتر از افراد جواني است كه در همين موقعيت قرار مي‌گيرند و بنابراين در افراد جوان‌تر احتمال برخورد با اتومبيل در صورت مكالمه تلفني در عرض خيابان كمتر از سالمندان است.

جزئيات اين تحقيق در مجله «تحليل و پيشگيري تصادف» منتشر شده است.