معاون دانشكده‌ي مخابرات:
عوارض استفاده‌ي زياد از تلفن‌همراه در دراز مدت نمايان مي‌شود
امواج فرستنده‌هاي تلويزيوني در فواصل نزديك خطرناك استمعاون آموزشي دانشكده‌ي مخابرات، گفت: از ميان امواج موجود در محيط اطراف ما بيشترين موجي كه سلامت انسان را به خطر مي‌اندازد امواج گوشي تلفن‌همراه است، به خاطر اينكه گوشي تلفن‌همراه در تماس مستقيم با بدن انسان است.

دكتر «سيد علي علويان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: عوارض سوء استفاده‌ي بيش از حد از تلفن‌همراه در دراز مدت بر روي انسان مشخص مي‌شود و بيماري‌هاي گوناگون را در بدن انسان به وجود مي‌آورد.

وي در مورد امواج آنتن‌هاي bts ، گفت: امواج آنتن‌هاي bts قدرت آنچناني ندارند و اگر در فواصل 6 يا 7 متري اين آنتن‌ها قرار نگيريم مشكلي براي بدن ايجاد نمي‌كنند، چون قدرت و برد امواج اين آنتن‌ها پايين است.

علويان، در مورد فرستنده‌هاي تلويزيوني، گفت: اين فرستنده‌ها چون در بيرون از شهرها و در دامنه‌ي كوه‌ها نصب مي‌شوند تاثير زياد بر روي انسان ندارند.

وي، تصريح كرد: امواج تلويزيوني قوي هستند و براي افرادي كه در نزديكي فرستنده‌هاي تلويزيون زندگي مي‌كنند خطرناك است.