براساس نتايچ يك تحقيق؛
دو سوم از كاربران تلفن همراه از توهم شنيدن صداي زنگ تلفن يا پديده «زنگ اضطرابي»


يك تحقيق جديد نشان داد كه حدود دو سوم از مردم از پديده «زنگ اضطرابي» (ringxiety) رنج مي‌برند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پديده « زنگ اضطرابي » به معني شنيدن صداي زنگ يا احساس ويبره (لرزش) تلفن همراه در مواقعي است كه تلفن واقعا زنگ نمي‌خورد.

اين پژوهش كه از سوي ديويد لارامي، محقق انستيتورايت در لس آنجلس صورت گرفته، نشان مي‌دهد: هرچه فرد از تلفن همراه بيشتر استفاده كند، تعداد دفعات بيشتري دچار توهم شنيدن صداي زنگ تلفن مي‌شود.

از بين شركت كنندگان 18 تا 26 ساله در اين تحقيق، 67 درصد بيشتر تلفن‌هاي خود را شارژ مي‌كنند، دقايق بيشتري با تلفن حرف مي‌زنند، پيام‌هاي كوتاه بيشتري ارسال مي‌كنند و در نتيجه بيشتر از خود واكنش‌هاي شتاب زده و تكانشي بروز مي‌دهند.

اين تحقيق، همچنين نشان مي‌دهد: افرادي كه بيشتر دچار مشكلاتي چون تنهايي، اضطراب اجتماعي و استفاده از تلفن هستند، كساني هستند كه استفاده از پيام كوتاه با تلفن همراه را به صحبت كردن با ديگران ترجيح مي‌دهند.