دانشمندان سوئدي اعلام كردند كه تشعشعات حاصل از تلفن همراه باعث آسيب سلول‌هاي خوني مي‌شود.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا به نقل از مجله‌ نيوساينتيست، فيزيكدان سوئدي با بررسي تاثير پرتوهاي الكترومغناطيسي بر سلول‌هاي خوني به ويژه گلبول‌هاي قرمز خون به اين نتايج دست يافته‌اند.

البته اين متخصصان يادآور شدند كه نتايج به دست آمده هنوز در عرصه‌ تئوري هستند و نمونه‌هاي واقعي آن پيدا نشده است.

اين محققان عقيده دارند كه امواج الكترومغناطيس، فشار سلول‌ها بر روي يكديگر را افزايش داده و از اين طريق باعث بروز صدمات به بافت‌هاي خوني سالم مي‌شود.