دو خبرنگار روسي با پختن يك تخم مرغ با استفاده از دو گوشي تلفن همراه، مضرات امواج ساطع شده از اين ابزار ارتباطي را متذكر شدند.


به گزارش سايت خبري فارس زبان " وين بتا " ، " ولاديمير لوگوسكي" "‪ "Vladimir Lagovski‬وآندري مويسنكو(‪ (Andrei Moiseynko‬ازروزنامه پراودا "‪ " "Komsomolskaya Pravda‬در مسكو تصميم گرفتند كه به صورت مستقيم مضرات تلفن همراه را نشان دهند.

در اين آزمايش هيچگونه‌جادويي در مورد چگونگي پخت با تلفن‌هاي همراه وجود ندارد و تنها موضوع محرمانه‌ي اين آشپزي، امواج راديويي است كه از تلفن‌هاي همراه منتشر مي‌شود.

اين دو روزنامه‌نگار،سيستمي مانند مايكروويو تهيه كردند كه در آن تخم مرغ به نحوي بين دو تلفن همراه قرار مي‌گيرد كه طرف صفحه نمايشگر( طرفي كه با آن صحبت مي‌شود) در مقابل هم قرار گيرند.

در اين سيستم همچنين يك ضبط صوت در مقابل گوشي‌ها قرار گرفت تا صداهاي توليد شده از تلفن همراه را در حالي كه گوشي‌ها روشن‌اند ، پخش كند.

در اين آزمايش ، بعد از ‪ ۱۵‬دقيقه تخم مرغ اندكي گرم مي‌شود ، بعد از ‪۲۵‬ دقيقه، تخم مرغ بسيار گرم‌مي‌شود و پس از ‪ ۶۵‬دقيقه، تخم مرغ پخته شده است.

دراين گزارش آمده است : در صورتي مغز شما پخته مي‌شود كه شماساعات بسيار زيادي را مشغول صحبت كردن با موبايل باشيد.