فرستان اس‌ام‌اس‌های طولانی ممکن است واقعا به گردن‌درد بینجامد.

به گزارش لایوساینس یک بررسی جدید نشان مي‌دهد که عمل تکراری کار کردن با انگشتان روی صفحه تلفن‌ همراه ممکن است عامل همان مشکلات درد مزمنی شود که پیش از این به محدود به افرادی می‌شد که سال‌ها تایپ کرده بودند.

جودیت گولد از دانشگاه تمپل در فیلادلفیا که یکی از اولین بررسی‌ها در مورد این ارتباط بالقوه را انجام داد،‌ می‌گوید این ارتباط احتمالی به خصوص از این لحاظ مهم است که امروزه تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان – و نیز بسیاری از افراد در چارچوب شغل‌های‌شان - به ارسال اس‌ام‌اس می‌پردازند.

به گفته گولد ارسال اس‌ام‌اس تکنولوژی نسبتا نوینی است، بنابراین حوزه جدیدی از پژوهش را برای افرادی که به بررسی ارگونومیکز می‌پردازند، گشوده است.

اما ارتباط میان سندروم کانال مچ، بورسیت و التهاب تاندون در کارمندان اداری و دیگرانی که مدت‌های زیادی از روز را به تایپ‌کردن می‌‌گذرانند، کاملا ثابت شده است، و با توجه به "مشابهت‌ها در وضعیت بدن، یافته‌ها به دست آمده از پژوهش در مورد آسیب ناشی از کار بیش از حد با کامپیوترها را می‌توان در مورد اس‌ام‌ا‌س زدن هم تعمیم داد."

گولد گفت پژوهش‌های گذشته نشان داده است که درد در آرنج با اس‌ام‌اس زدن بیش از حد با شست،‌ ارتباط دارد. پزشکان همچنین درباره موارد فردی "التهاب تاندون یا تاندونیت ناشی از اس‌ام‌اس زدن" و "شست بلک‌بری" گزارش‌های موردی داده‌اند.

گولد گفت:‌" این گزارش‌ها بیانگر آن است که روندی در جریان است."

گولد و همکارانش برای بررسی پیوند گسترده‌تر میان اس‌ام‌اس فرستادن و درد مزمن پرسشنامه‌ای به 139 دانشجوی کالج فرستادند و از آنها خواستند که تعداد اس‌ام‌اس‌های را که در روز می‌فرستند (در چهار رده صفر، یک تا 10، 11 تا 21، 21 به بالا) گزارش کنند و هر ناراحتی احساسی می‌کنند را روی یک نقشه بدن ثبت کنند.

این پژوهش نشان داد که رابطه‌ای میان شمار اس‌ام‌اس‌های ارسالی در هر روز و ناراحتی شانه وجود دارد. به نظر می‌رسید این اثر به خصوص در مردان بارزتر است، گرچه گولد می‌گوید نمی‌داند چرا اینگونه است.

گولد گفت:‌" آنچه ما مشاهده کردیم بسیار شبیه به عوارضی است که در کارمندان ادارات که مدت زیادی از زمان کارشان را پشت کامپیوتر می‌‌گذرانند، دیده می‌شود."