مقامات بهداشتي ژاپن به تازگي به وجود رابطه‌ مستقيم و طلايي بين افزايش اعتياد نوجوانان به تلفن همراه و كاهش اعتياد آنها به سيگار پي برده‌اند.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه نوجوانان ژاپني كه از تلفن همراه استفاده مي‌كنند به دليل پرداخت هزينه‌هاي تلفن همراه ديگر پول تهيه‌ سيگار ندارند.

اين ارتباط به تازگي از سوي مسؤولان بهداشتي ژاپن كشف شده است كه اخيرا متوجه كاهش غير منتظره درصد استفاده از سيگار در ميان نوجوانان كشورشان شده‌اند.

اين پژوهش‌ها بر روي 103 هزار و 500 دانش اموز دبيرستاني اين كشور صورت گرفته است.