نظر آیت‌الله جوادی آملی درباره تغییر جنسیت
http://www.fararu.com/vdceze8n.jh8xwi9bbj.html