پس از یک سال طی مراحل قانونی با تغییر جنسیت و ازدواج دو دختر ایرانی موافقت شد.

یک منبع مطلع در بهزیستی با اعلام این خبر به آخرین نیوز گفت : مراجع و نهادهای مسئول پس از بررسی پرونده و نظر پزشکان متخصص با ازدواج و تغییر جنسیت کامل نگار برای ازدواج با همکلاسی اش شقایق موافقت کردند.

ماجرا از آن جا آغاز شد که دختری بنام که شقایق تابستان سال گذشته تصمیم گرفت با دوست قدیمی اش به نام نگار که حدود دو سال پیش تغییر جنسیت داده و نامش را به اردشیر تغییر داده است ازدواج کند اما این پیشنهاد بشدت با مخالفت خانواده شقایق مواجه شد و کدورت هایی را میان خانواده بوجود آورد .

نگار و شقایق از دوره راهنمایی تا دانشگاه با هم همکلاس و هم رشته بودند.مهمترین علت مخالفت خانواده ترس از آبروریزی و عواقب این ازدواج عنوان شد و اینکه نگار در دوران تحصیل به خانه آنها رفت و آمد زیاد داشت و از این جهت اطرافیان فامیل او را بعنوان یک دختر می شناسند.

این اتفاق نادر با شکایت شقایق از والدین ابعاد جدید بخود گرفت و شقایق برای کسب اجازه ازدواج با همسر دلخواهش به مراجع قانونی مراجعه کرد . پس از ماهها بررسی و کنکاش پیرامون این موضوع پدر شقایق با ازدواج مشروط موافقت کرد . پدر شقایق با اعلام اینکه از آینده فرزندش بیم دارد اموافقت با ازدواج را به نبود منع پزشکی موکول کرد.

انتشار این خبر در همان زمان بازتاب های را به همراه داشت و باعث گردید نهادهای مسئول با حساسیت بالا و سختگیرانه با توجه به تبعات اجتماعی موضوع در افکار عمومی با آن برخورد کنند.

با ارجاع موضوع به پزشکان متخصص انها به طور دقیق شقایق و نگار را مورد معاینه قرار دادند .براساس نظریه پزشکی به لحاظ پزشکی هیچ منعی برای ازدواج این دو جوان با یکدیگر وجود ندارد.بر همین اساس اجازه ازدواج شقایق با اردشیر صادر شد.البته در طی این مدت اردشیر با چندین عمل مشکلات مربوط به تغییر جنسیت را رفع کرد .در حال حاضر رای نهایی هم به تایید رسیده وبزودی شقایق و اردشیر با هم ازدواج می کنند.

سایت تابناک