مشخصه gid گرفتن هویت جنسی جنس مخالف به خود و ناراحتی از جنس خود است. در کودکان این احساسات به صورت رفتار هائی مانند لباس جنسی مقابل پوشیدن , بیان اینکه فرد می خواهد جزء جنس مخالف باشد یا هست و ترجیح قوی و تقریبا اختصاصی نقش ها , بازی ها وهمبازی های جنسی مقابل , بروز می کند. اولین نشانه های این الگوی رفتاری را می توان در سه دوره قبل از مدرسه گزارش نمود.اما معمولا کودکان در سنین مدرسه برای ارزیابی آورده می شوند یعنی زمانی که معلوم می شود این رفتار ها گذرا نیست و بر روابط اجتماعی فرد اثر منفی می گذارد.

در بالغین gid با باور اینکه فرد با جنس اشتباه به دنیا آمده و تمایل مداوم به اینکه همانند جنس مقابل زندگی می کند و با وی رفتار شود بروز می کند. بالغین ممکن است برای شبیه کردن خود به جنس مقابل و تغییر خصوصیات جنسی تقاضای مصرف هورمون یا عمل جراحی داشته باشند. مطالعات پیگیری طولانی مدت نشان داده که تنها 10% کودکان دچار gid در بزرگسالی نیز مبتلا به gid هستند.اقلا در افراد مذکر که بیشتر از افراد مونث مطالعه شده اند. حدود 60% پسران مبتلا به gid , مردان هم جنس خواه می شوند, در حالی که حدود 25% آنها تمایل به جنس مخالف دارند. والدین کودکان مبتلا به gid معمولا می خواهند بدانند کودکان در بزرگسالی همجنس خواه می شوند یا نه.هر چند پاسخ صادقانه سوال این است که این کودکان به نسبت عموم مردم احتمال گرایش هم جنس خواهی بیشتری دارند , ولی هیچ راه قابل اطمینانی برای پیش بینی گرایش جنسی در طفل وجود ندارد. نشانه ای مبنی بر اینکه رفتار والدین مسیر تکاملیبه طرف همجنس خواهی یا تمایل به جنس مخالف را تغییر دهد وجود ندارد

به نقل از کتاب اطفال نلسون 2006 مرجع رسمی پزشکان
تایپ : تیم تحریریه ایران سلامت