سبد غذايي پيشنهادي دانش‌آموزان ايراني اعلام شد:
‌١٠ليتر شير، 4.5 كيلوگرم ماست و ‌٢ كيلو گوشت نياز ماهانه دانش‌آموزان دختر و پسر


سبد غذايي پيشنهادي جهت تامين كليه نيازهاي غذايي دانش‌آموزان دختر و پسر ايراني اعلام شد.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، بر اساس سبد غذايي پيشنهادي وزارت بهداشت به دختران 7 تا 18 ساله ايراني، حداقل 2200 كيلو كالري انرژي و حداقل 50 گرم پروتئين مورد نياز اين گروه سني است كه براي تامين اين ميزان انرژي و پروتئين ماهانه به 6 تا 7 كيلوگرم نان شامل 630 كالري انرژي و 21 گرم پروتئين روزانه، 3 تا 3.5 كيلوگرم برنج با 240 كالري انرژي و 9 گرم پروتئين روزانه و 700 گرم ماكاروني حاوي 20 كالري انرژي و 5/1 گرم پروتئين روزانه نياز است؛ اين در حاليست كه در غذاي ماهانه دختران 7 تا 18 ساله ايراني بايد حداقل يك كيلوگرم سيب‌زميني با ارزش غذايي 30 كالري انرژي و يك گرم پروتئين روزانه و نيز 800 گرم عدس حاوي 55 كالري انرژي و 3 گرم پروتئين روزانه وجود داشته باشد.

همچنين بايد 10 ليتر شير، 4.5 كيلوگرم ماست، 2 كيلوگرم گوشت قرمز و 1.7 كيلوگرم (معادل يك عدد مرغ) گوشت سفيد در جيره غذايي ماهانه دانش آموزان دختر ايراني يافت شود. در عين حال وجود 10 عدد تخم‌مرغ با ارزش غذايي 30 كالري انرژي و 2 گرم پروتئين روزانه به همراه 450 گرم پنير حاوي 20 كالري انرژي و 5 گرم پروتئين روزانه در سبد غذايي دانش آموزان دختر ايراني الزامي است.

به گزارش ايسنا، در اين سبد غذايي 75 واحد ميوه، 60 واحد سبزي‌هاي برگ سبز، 60 واحد ديگر سبزي‌ها، يك ليتر روغن مايع و 1.2 كيلوگرم شكر در سبد غذايي ماهانه دختران 7 تا 18 ساله ايراني پيشنهاد شده است.

بر اساس سبد غذايي پيشنهادي جهت تامين كليه نيازهاي غذايي دانش آموزان پسر 7 تا 18 سال ايراني حداقل مقادير مورد نياز اين گروه سني به انرژي 2650 كيلو كالري و 52 گرم پروتئين است كه بايد از 8 تا 9.5 كيلوگرم نان، 4 تا 4.5 كيلوگرم برنج، 700 گرم ماكاروني، 2/2 كيلوگرم سيب زميني، يك كيلوگرم عدس، 10 ليتر شير، 3 كيلوگرم ماست، 2 كيلوگرم گوشت قرمز در جيره غذايي ماهانه تامين شود.

همچنين وجود 1.7 كيلوگرم گوشت سفيد، 10 عدد تخم‌مرغ، 450 گرم پنير، 75 واحد ميوه، 60 واحد سبزي‌هاي برگ سبز، 75 واحد ديگر سبزي‌ها، 1.3 ليتر روغن مايع و 1.2 كيلوگرم شكر در سبد غذايي ماهانه دانش آموزان پسر ايراني توصيه شده است.