بسياري از بچه‌ها در مدرسه به خوردن هله‌هوله عادت دارند. به‌طوري كه نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد همبرگر، سيب‌زميني سرخ كرده و ساندويچ ‌پرفروش‌ترين ‌غذاهاي ‌بوفه مدرسه ‌ها است.
اين در حالي است كه بسياري از مواد غذايي كه در بوفه مدارس به فروش مي‌رسند، فاقد ارزش غذايي و فقط عامل چاقي كودكان هستند، مثل شكلات، چيپس، پفك، ساندويچ‌هاي سوسيس و كالباس و نوشابه‌هاي گازدار كه اكثرا خوراكي‌هايي با چربي بالا هستند. شايد به همين دليل هم هست كه مي‌گويند، چيزي حدود 15 درصد بچه‌هايي كه در سنين مدرسه قرار دارند، داراي اضافه وزن هستند و رژيم غذايي نوجوانان از هر گروه سني ديگر ازلحاظ تغذيه‌اي كم‌ارزش‌تر است.در برخي كشورها، دولت مواد غذايي را كه در بوفه مدارس به فروش مي‌رسد، كنترل مي‌كند. در كشور ما نيز بعضي مدارس از اين قانون پيروي مي‌كنند، ولي والدين بهتر از هر دولت و قانوني مي‌توانند خوراكي‌هاي فرزندشان را كنترل كنند. نكته ديگر اينكه ‌وقتي بچه‌ها از دوره ابتدايي وارد دوره راهنمايي مي‌شوند، علاوه بر نحوه تحصيلاتشان، رژيم غذايي‌شان نيز عوض مي‌شود. يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد همچنان كه بچه‌ها به كلاس‌هاي بالاتري مي‌روند، از نوشابه‌هاي گازدار و سيب‌زميني سرخ كرده بيشتر، و از ميوه‌ و سبزيجات كمتر استفاده مي‌كنند. يك تحقيق ديگر هم حاكي از اين است كه كلاس پنجمي‌ها 1/3 بيشتر از كلاس چهارمي‌ها ميوه و سبزي و شير مي‌خورند.
پژوهشگران مي‌گويند، بوفه‌هاي مدارس نقش مهمي در تغذيه كودكان در دوران مدرسه دارند