ايسنا: متخصصان تغذيه معتقدند، استفاده از 5 تا 6 وعده غذايي سبك و انجام‌ ‌فعاليت بدني متعادل توسط دانش‌آموزان به موفقيت آنها در امتحانات كمك مي‌كند‌.
‌ميترا زراتي،كارشناس ارشد تغذيه گفت: <از آنجا كه در طول برگزاري امتحانات، فعاليت فكري‌ ‌دانش‌آموزان به حداكثر مي‌رسد، لذا استفاده از رژيم غذايي كه حاوي مواد مغذي و نه‌ ‌پر انرژي باشد، توصيه مي‌شود‌.> وي معتقد است غذاي پرحجم،‌ ‌خواب‌آلودگي و كسالت را به همراه دارد و مانع درس خواندن دانش‌آموزان مي‌شود‌. ‌ وي مصرف سبزي و ميوه‌ تازه را در رفع مشكل يبوست و نفخ شكم در دانش‌آموزان، كه در اين دوران بسيار شايع است، موِثر‌ ‌دانست و تصريح كرد:< به اين ترتيب تمايل به مصرف مواد غذايي بسيار شيرين مانند شكلات تا ميزان زيادي كاهش مي‌يابد؛ همچنين مواد مغذي مورد نياز بدن نيز تامين مي‌شود.‌