مصرف تنقلات در مدارس به عنوان جایزه و برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان موجب افزایش وزن آنان می شود.


مصرف تنقلات در مدارس به عنوان جایزه و برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان موجب افزایش وزن آنان می شود. براساس نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه مینسوتای آمریکا که در مجله پزشکی کودکان و نوجوانان منتشر شده است، فروش تنقلات در مدارس به دانش آموزان و دادن شکلات به آنها به عنوان جایزه توسط معلمان، خطر ابتلا به اضافه وزن در آنها را افزایش می دهد.
این دانشمندان با مطالعه بر روی 3088 دانش آموز 16 مدرسه راهنمایی و بررسی امکان دسترسی دانش آموزان به غذاهایی که خارج از برنامه های معمولی غذایی توسط مدرسه مهیا می شود دریافتند شاخص توده بدنی (bmi) آنها به ازای هر غذای اضافی که در مدرسه ارائه می شود، 10% افزایش می یابد.
منبع: آسوشتیدپرس