هر دختر و پسر 7 تا 18 ساله ايراني در ماه بايد 3 کيلوگرم گوشت در سبد غذايي ماهانه خود داشته باشند تا ضمن تامين استاندارد نيازهاي غذايي خود ، بتوانند به رشد مطلوب دست يابند.
اين آمار در سبد غذايي پيشنهادي دانش آموزان دختر و پسر ايراني اعلام شده است.
به گزارش ايسنا ، همچنين بايد 10 ليتر شير و 4.5 کيلوگرم ماست ، 2 کيلوگرم گوشت در جيره غذايي ماهانه دانش آموزان دختر ايراني يافت شود. در عين حال وجود 10 عدد تخم مرغ با ارزش غذايي 30 کالري انرژي و 2 گرم پروتئين روزانه همراه 450 گرم پنير حاوي 20 کالري انرژي و 5گرم پروتئين روزانه در سبد غذايي دانش آموزان دختر ايراني الزامي است.
در اين سبد غذايي 75 واحد ميوه ، 60 واحد سبزي هاي برگ سبز ، 60 واحد ديگر سبزي ها ، يک ليتر روغن مايع و 1.2 کيلوگرم شکر در سبد غذايي ماهانه دختران 7 تا 18 ساله ايراني پيشنهاد شده است.