كودكان سالم بهتر از امكانات موجود در كشور بهره مي‌گيرند و هزينه‌هاي كمتري به دولت تحميل مي‌كنند و بازدهي بيشتري دارند.
يك متخصص تغذيه گفت:در بوفه‌هاي مدارس به جاي غذاهاي بي ارزشي مثل چيپس، پفك و نوشابه بايد از تنقلاتي سالمي مانند نخودچي، شاهدانه، كنجد بو داده، برنجك، دوغ، خرما، كشمش و غذاهايي گرم استفاده شود.

سيد ضياءالدين مظهري در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد اگر در دوران ميانسالي، افراد دچار بيماري‌هاي قلبي ـ عروقي ‌شوند، اين مسئله ريشه در تغذيه دوران كودكي آنها دارد و حتي كودكاني كه با وزن خيلي كم به دنيا مي‌آيند، مادران آنها در دوران بارداري از سيگار استفاده كرده يا دچار سوءتغذيه بوده‌اند.

وي با بيان اينكه سلامت كودكان از بعد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم است، اضافه كرد: كودكان سالم بهتر از امكانات موجود در كشور بهره مي‌گيرند و هزينه‌هاي كمتري به دولت تحميل مي‌كنند و بازدهي بيشتري دارند.

مظهري گفت: تلاش بر اين است كه در بوفه‌هاي مدارس به جاي غذاهاي بي ارزشي مثل چيپس، پفك و نوشابه، از تنقلاتي مانند نخودچي، شاهدانه، كنجد بو داده، برنجك، دوغ، خرما، كشمش و غذاهايي گرم استفاده شود.

اين متخصص تغذيه فرهنگ سازي درباره تغذيه اصيل ايراني و رجعت به غذاهاي سنتي را كمك بزرگي به سلامت كودكان دانست و گفت: با يك فرهنگ سازي قوي مي‌توانيم از باورهاي غلط و گرايش‌هاي نابه جا بكاهيم، زيرا اين مواد غذايي فاقد ارزش، نسل را فرسوده، كم توان و كم طاقت مي‌كند.