نتایج یک تحقیق در شیراز نشان داد 94 درصد از زنان معتقد بودند که جنسیت فرزند برایشان تفاوتی ندارد اما نداشتن پسر برای آنها نقطه ضعف محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز بر اساس این تحقیق که در سال جاری انجام گرفت ، 38 درصد از بارداری های چهارم ، 84 درصد از بارداری های سوم و 42 درصد از بارداری های دوم و حتی 19 درصد بارداری های اول دچار درجاتی از بی خوابی بعد از دانستن جنسیت فرزندشان شدند . همچنین 35 درصد از نمونه ها فکر می کردند همسر آنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد.

گفتنی است قبل از تکنولولوژی سونوگرافی دوران بارداری با امید داشتن فرزندی با جنسیت مذکر می گذشت و ترس و نگرانی های مادر در سراسر این دوران برایش مشکل ساز نبود اما امروزه این ترس ها از دوران بارداری شروع می شود.

بر اساس یافته های این تحقیق ، توسعه و تکنولوژی به نقش غالب مردان کمک می کنند و به این ترتیب زنان باردار از نتیجه حاملگی خود می ترسند.