سن شروع عادت ماهانه مادر با جنسیت فرزند ارتباط دارد

مطالعات نشان می‌دهند که زنانی که در سن کم‌تر از 12 سالگی برای اولین بار عادت ماهانه را تجربه کرده‌اند، با احتمال بالاتری صاحب فرزند دختر می‌شوند.دلیل، تفاوت میزان هورمون‌های زنانه در بدن این زنان است

جنسیت جنین، اغلب موضوع جذابی برای والدین و اطرافیان آن‌ها است. اما آیا قبل از شکل‌گیری جنین می‌توان حدس زد که زنی دختر به دنیا خواهد آورد یا پسر؟ بر اساس مطالعات جدید، ‌به نظر می‌رسد که این حدس چندان هم غیرممکن نیست.

به گزارش نیوساینتیست، میسائو فوکودا و همکارانش در موسسه بهداشت ام.اند.کی در هیوگوی ژاپن، ارتباطی بین جنسیت جنین و سنی که مادر برای اولین بار عادت ماهانه را تجربه کرده، پیدا کرده‌اند.

فوکودا و همکارانش در مطالعه خود از 10 هزار زن، سنی که در آن برای اولین بار عادت ماهانه را تجربه کردند و جنسیت فرزندشان را پرسیدند. نتایج مطالعه نشان می‌داد که فرزند 46 درصد از زنانی که در سن 10 سالگی برای اولین بار عادت ماهانه را تجربه کرده بوند،‌ پسر است. این رقم وقتی سن اولین تجربه عادت ماهانه در زن به 12 سال می‌رسید،‌ به 50 درصد پسر و وقتی سن اولین عادت ماهانه مادر به 14 می‌رسید به 53 درصد افزایش می‌یافت.

برای مقایسه بهتر نتایج مطالعه را در جدول می‌بینیم:

سن اولین عادت ماهانه مادر


فرزند پسر:

10 سالگی 46 درصد

12 سالگی 50 درصد

14 سالگی 53 درصد

به گفته فوکودا، ‌مطالعات قبلی نشان داده‌اند که میزان هورمون زنانه اوسترادیول در زنانی که قبل از سن 12 سالگی برای اولین بار عادت ماهانه را تجربه می‌کنند،‌ بالاتر است. شاید همین امر باعث از بین رفتن خود به خودی نطفه‌های پسر در بدن این زنان شود.

به اعتقاد والری گرانت از دانشگاه اوکلند نیوزلند،‌ نتایج به دست آمده از این مطالعه قابل باور و پذیرفتنی است، زیرا ما می‌دانیم که جنین‌های پسر نسبت به عدم تعادل در هورمون‌ها آسیب‌پذیرتر از جنین‌های دختر هستند. این محققین چنین نتیجه می‌گیرند که زنانی که در سن کم‌تر از 12 سالگی برای اولین بار عادت ماهانه داشتند، با احتمال بالاتری صاحب فرزند دختر می‌شوند.