در صورت آزاد شدن عمل انتخاب جنسيت جنين، تعادل نسبت دختر به پسر در جوامع به هم نخواهد خورد.


به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، يك دانشمند آلماني عنوان كرده است كه بيشتر آلمانيها در مورد جنس فرزندانشان حساس هستند ولي تعداد زيادي از انگليسي‌ها ترجيح مي‌دهند كه به تعداد مساوي پسر و دختر داشته باشند بنابراين اگر انتخاب جنسيت به دلايل غيرپزشكي در كشوري مجاز شود، تعادل جنسيت به هم نخواهد خورد.گفتني است، بيشتر مخالفت‌ها در مورد انتخاب جنس بر اين حدس استوار است كه ممكن است تعادل جنس به دليل انتخاب شايع يك جنس (پسرها بيش از دخترها) به هم بريزد، اما دكتر ارگاردال از مركز پزشكي دانشگاه Giessn در آلمان مي‌گويد براساس بررسي‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد كه اين حدسيات بي‌اساس است.شايان ذكر است، 68 درصد انگليسي‌ها مي‌خواهند كه تعداد پسران و دخترانشان برابر باشد و در مورد آلمانيها اين ميزان 3 درصد است و تنها 16 درصد انگليسي‌ها در مقابل 58 درصد آلمانيها در مورد جنس فرزندانشان حساسيت دارند.همچنين بيشتر آلمانيها گفته‌اند كه حتي اگر هم مي‌توانستند، از روشهاي انتخاب جنسيت استفاده نمي‌كردند.


براساس مطالعه منتشر شده در مجله Human Reproduction در هر دو گروه مورد بررسي فوق، مردان تمايل كمي براي پسر و زنان براي دختر از خود نشان داده‌اند.
....