با یک روش جدید، بیماری صرع از راه دور توسط پزشکان تحت نظر خواهد بود.

صرع یک بیماری جدی و نوعی اختلال در کار کرد مغز است. علایم اصلی آن حملات صرعی است که کارکرد های حواس، مغز و اعصاب را مختل می کند.

حمله یا تشنج صرعی، بروز انفصال یا وقفه غیر قابل پیش بینی و خودبخودی در سلول های عصبی مغز است.

در این روش جدید کنترل از راه دور، بیمار چهار روز در بیمارستان تحت مراقبت خواهد بود تا روشن شود حمله صرع در کدام دسته از سلول های مغز او شروع می شود.

بعد از آن پزشکان تصمیم می گیرند که آیا می توانند آن قسمت از مغز را با جراحی بردارند یا نه؟

اگر دارو تاثیری نداشته باشد، جراحی تنها راه علاج صرع خواهد بود.

سرعت این روش جدید در تحلیل فعالیت مغزی و حمله ها، باعث می شود که در همان مراحل اولیه تصمیم مستدلی گرفته شود.

سیستم کنترل از راه دور بیمار یک فناوری سیاراست که به پزشکان امکان می دهد بیمار را در هر نقطه که باشند تحت نظر داشته باشند.
بر اساس آمارسال 2010 سازمان جهانی بهداشت، شش میلیون اروپایی به این بیماری مبتلا هستند و سالانه 20 میلیون یورو از بودجه های درمانی این قاره، صرف این بیماری می شود.

تشخیص و درمان در دوران کودکی راه موثری در غلبه بر این بیماری است و به کودکان امکان می دهد تا رشد و نمو ذهنی بهتری داشته باشند.